Dėl kredito unijos “Mano unija” visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2018, gruodžio 11

Informuojame, kad kredito unijos „Mano unija“ 2018 m. lapkričio 28 d. vykusio pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie nutarimai:

1.    Patvirtinti po kredito unijos „Mano unija“ pertvarkymo veiksiančio banko AB „Mano bankas“ įstatai.

2.    Po kredito unijos „Mano unija“ pertvarkymo veiksiančio banko AB „Mano bankas“ stebėtojų tarybos nariais išrinkti Kęstutis Olšauskas, Pijus Ralys, Rytis Laurinavičius, Gintas Pošiūnas. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Pijus Ralys.

3.    Po kredito unijos „Mano unija“ pertvarkymo veiksiančio banko AB „Mano bankas“ 2019-2020 metų metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus pareigas palikta eiti audito įmonei UAB „BDO apskaita ir auditas“.

4.    Po kredito unijos „Mano unija“ pertvarkymo veiksiančio banko AB „Mano bankas“ akcijų prospekto nuspręsta nesudaryti. 

  • AB „Mano bankas"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Mano bankas 1996-2019. Visos teisės saugomos.