Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

2019, kovo 5

Informuojame, kad 2019 m. kovo mėn. 26 d. 17.00 val. šaukiamas Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks Banko patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2019 m. balandžio mėn. 01 d. 17.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Pritarimas nepriklausomų auditorių išvadai dėl 2018 m. finansinių ataskaitų.
  2. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  3. 2018 m. pelno paskirstymas.
  4. Pritarimas išrinktų stebėtojų tarybos narių tolesniam pareigų ėjimui.

Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. kovo mėn. 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2019 m. kovo mėn. 15 d., Banko patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. 861855688, el. p. svajunas.verbickas@manobankas.lt.

  • AB „Mano bankas"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Mano bankas 1996-2019. Visos teisės saugomos.